westernridning.se - Cowboy for a day...

Feeling down?

Saddle up!

Om bygden

 

Om Askesby - Byn där Asgautr bodde

Grannbyarna Öxnäs, Askesby och Askesby Högen i Säve socken på norra Hisingen, har en gedigen historia.

Askesby betyder byn där "Asgautr" eller Asgöt bodde, ett vanligt fornnordiskt namn.

För här har bott folk sedan urminnes tider. Det finns kartor på Krigsarkivet i Stockholm från 1760, som visar att byggnaderna på den tiden låg på samma kullar då som nu. Men här har funnits fastboende ända sedan yngre järnåldern (ca 500-1050 e.Kr)

Hela Norra Hisingen är klassisk åkermark, så även runt Askesby. På åkrarna brukade man i huvudsak korn, havre och bönor i s.k. ensäde, dvs. man brukade åkrarna år efter år tills de var helt utsugna på näringsämnen. Då lade man dem i "linda", vilket är en långvarig träda på 20-30 år. Under den tiden betades eller slåttrades marken bara. Vid 1800-talets slut var potatisodlingen viktig, och mycket potatis såldes inne i Göteborg.

 

Om Säve

De tre byarna ligger i Säve socken. Säve kommer från det gammalsvenska ordet "Sjöe", dvs. "Sjön", och syftade på den sjö som området mellan Kvillen (bäck som mynnar i Kvillebäcken längre söderut på Hisingen), och Nordre Älv.

I takt med att landhöjningen fortsatte, försvann sjön och lämnade efter sig bördig åkermark. Säve socken tillhör tillsammans med Torslanda, Björlanda och Rödbo socknar, inte Västergötland som resten av Göteborg, utan Bohusläns landskap, och var ursprungligen norskt fram till freden i Roskilde den 16 februari 1658.

Markreserv
Göteborg expanderade kraftigt efter andra världskriget. För att kunna garantera fortsatt expansion löste kommunen in stora mängder mark runt om stan. I nordost skapades Angered, Bergsjön, Kortedala m.fl stadsdelar. Man löste också in mark i Säve, men 70-talets oljekris kom ivägen. Därefter insåg man att det krävdes mer hänsyn till naturen innan man bygger. Fortfarande äger kommunen flera av gårdarna och arrenderar ut dem till jordbrukare. Mot en månatlig avgift står kommunen för omfattande underhåll på gården, och arrendatorn står för löpande mindre underhåll.

 

Vår gård

Askesby Högengård 15, är ett typiskt s.k. enkelbreddshus. Det var den vanligaste bostadstypen på Hisingen före 1800-talets mitt. De innehöll kök, rum och kammare på rad och hade en smal rektangulär form. Boningshuset är ursprungligen byggt runt 1830, men påbyggt efter hand som man fick fler och fler barn.

Ladugården var en byggnad som samlade många funktioner. De flesta lador i området är byggda i vinkel, så också vår. Utanför sadelkammaren finns en inskription i väggen om att den delen är byggd 1908, men delar av ladugården är förmodligen ännu äldre än så. Fähuset (idag delen runt sadelkammaren och en del av logen) var en timrad del av ladugården, försedd med fönster. Höskullar blev vanliga under 1800-talet. Tidigare hade man haft en separat foderlada.

Vid 1900-talets början kom korrugerad plåt och papp som takmaterial, och under 1940- och 50-talen kom eternitplattan av asbestcement.

Naturen

Området mellan Säve Samhälle, Nordre Älv och flygplatsen är i kommunens översiktsplan från 2006 klassificerat som "Område med stora natur- och rekreationsvärden".

Vår grannby, Öxnäs samt Nordre Älvs utlopp, är två områden som dessutom är klassade som s.k. Natura 2000-område av Naturvårdsverket, vilket innebär att jorden ska brukas med särskild hänsyn till växt- och djurlivet. Områden som är Natura 2000-klassade, anses vara värdefulla för hela EU.
Dessutom ska byggnader, stenrösen, hagar m.m. vårdas varsamt så att de behåller sin ursprungliga karaktär. Att bygga till eller bygga nytt kräver därför extra omtanke.